அம்பாள் ஸ்லோகம்

சர்வமங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதிகே
சரண்யே த்ரியம்பிகே தேவி நாராயணி நமோஸ்துதே

Comments