Eka Sloki Mahabaratham - Mahabaratha in one sloka

This is a sloka that tells Mahabaratha in one single sloka.

Aadow paandava dhaartharaashtra jananam
Laakshaanr(u)haedaahanam dhyootham s(h)ree
haranam
Vanae viharanam mathsyaalayae varthanam
Leelaagograhanam ranae viharanam
Sandhikriyaa jr(u)mbhanam paschaath
Bheeshma dr(u)yodhanaadi nidhanam
Aethan mahaa bhaaratham

Comments