Shaneeshwara Slokas

Today is Sani Peyarchi and here are a few slokas/mantras on Sani Baghwan.

Neelaanchana Samaabaasam - Raviputhram Yamaagrajam
Chaayaa Maarthaanda Sambhootham - Thannamaami SanaicharamThe one who is blue, one who is like charcoal, one who is the son of Surya and the brother of Yama, one who is born to Chaya and Surya, I prostrate that Saneeswara.

Kaaka Dhwajaaya Vidhmahe' - Kadga Hasthaaya Dheemahi
Thanno Mandha Pracho Dhayaath

Comments