Saraswahi Sloka - 4

Yaa kundendu thushaara haara davalaa yaa s(h)ubra vasthraavruthaa
Yaa veena varadanda mandithakaraa yaas(h)wetha padmaasanaa
Yaabrahmaachyutha s(h)ankara prabrithibhih daevaih sadaa poojithaa
saamaam paathu sarasvathi nisaesha jaadyaapahaa

Comments