Anjaneya Sloka - Anjaneya Madhi Paatalaananam

Anjaneya Madhi Paatalaananam ; Kanjanaadri
Kamaneeya Vigraham; Paarijatha Tharu Moola
Vaasinam; Bhaavayami Bhava mana Nandanam

Comments