Anjaneya Sloka

Anjanaa Karppa Sambootham Kumaaram Brahmachaarin'am
Dhushtagraha Vinaasaaya Hanumanthaaya Upaasmaye

अञ्जना गरब संबूदं कुमारं ब्रह्मचारिणं 
दुष्टग्रह विनास्य हनूमन्थाय उपास्महे 

அஞ்சனா கர்ப சம்பூதம் குமாரம் பிரம்மசாரினம் 

துஷ்டக்ராஹா விநாசாய ஹநூமந்தாய உபாச்மஹே 

Comments