Daaridhra Dukka Dahana Shiva stotram

Vishveshvaraya narakarnavataranaya
karnamrutaya shashishekharadharanaya
Karpura kantidhavalaya jatadharaya
daridryaduhkha dahanaya namah shivaya || 1 ||

Gauripriyaya rajanishakaladharaya
kalantakaya bhujagadhipa kankanaya
Gangadharaya gajarajavimardanaya
daridryaduhkha dahanaya namah shivaya || 2 ||

Bhaktipriyaya bhavarogabhayapahaya
ugraya durga bhavasagarataranaya
Jyotirmayaya gunanamasunrityakaya
daridryaduhkha dahanaya namah shivaya || 3 ||

Charmambaraya shavabhasmavilepanaya
bhalekshanaya manikundalamanditaya
Manjirapadayugalaya jatadharaya
daridryaduhkha dahanaya namah shivaya || 4 ||

Panchananaya phanirajavibhushanaya
hemamshukaya bhuvanatrayamanditaya
Anandabhumivaradaya tamomayaya
daridryaduhkha dahanaya namah shivaya || 5 ||

Bhanupriyaya bhavasagarataranaya
kalantakaya kamalasanapujitaya
Netratrayaya shubhalaxanalakshitaya
daridryaduhkha dahanaya namah shivaya || 6 ||

Ramapriyaya raghunatha varapradaya
nagapriyaya narakarnavataranaya
Punyeshu punyabharitaya surarchitaya
daridryaduhkha dahanaya namah shivaya || 7 ||

Mukteshvaraya phaladaya ganeshvaraya
gitapriyaya vrushabheshvaravahanaya
Matangacharmavasanaya maheshvaraya
daridryaduhkha dahanaya namah shivaya || 8 ||

Vasishtena kritam stotram sarvaroganivaranam.h
Sarvasampatkaram shighram putra pautrabhivardhanam.h
Trisandhyam yah patennityam sa hi svargamavapnuyat.h |
iti vasishtavirachitam daridryadahanashivastotram sampurnam.h

Comments