Navagraha Gayathri

Sun
Aswa Dhwajaaya Vidhmahe' - Padhma Hasthaaya Dheemahi
Thannas Soorya Pracho Dhayaath.Moon
Padhma Dhwajaaya Vidhmahe' - Hem Roopaaya Dheemahi
Thanno Soma Pracho Dhayaath.Mars/Sevvaai
Veera Dhwajaaya Vidhmahe' - Vigna Hasthaaya Dheemahi
Thanno Bhowma Pracho Dhayaath Mercury/Budhan
Gaja Dhwajaya Vidhmahe' - Suka Hasthaaya Dheemahi
Thanno Bhuda Pracho DhayaathJupiter/Guru
Vrusha Dhwajaaya Vidhmahe' - Gruni Hasthaaya Dheemahi
Thanno Guru Pracho DhayaathVenus/Sukran
Aswa Dhwajaaya Vidhmahe' - Dhanur Hasthaaya Dheemahi
Thanno Sukra Pracho DhayaathSaturn/Sani
Kaaka Dhwajaaya Vidhmahe' - Kadga Hasthaaya Dheemahi
Thanno Mandha Pracho DhayaathRahu
Naka Dhwajaaya Vidhmahe' - Padhma Hasthaaya Dheemahi
Thanno Rahu Pracho DhayaathKetu
Aswa Dhwajaaya Vidhmahe' - Soola Hasthaaya Dheemahi
Thanno Kethu Pracho Dhayaath

Comments